Noutăţi

„Păunul Patriarhiei” – Părintele Andrei Scrima (1925-2000)

Autor: Florin Duțu

Dintr-un adolescent ateu, aromânul Andrei Scrima „s-a convertit brusc la religie, evoluând, ulterior către forma mistică” (V.Anania), în timpul refugiului său în Argeș din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Atunci „a avut un puternic șoc, datorită câtorva bombe căzute în preajma sa” în timpul bombardamentelor anglo-americane. A urmat perioada de formare teologică în cadrul mișcării duhovnicești „Rugul Aprins”, care ducea lupta cea bună mânuind „armele Duhului”, în principal Rugăciunea lui Iisus. Tânărul Andrei Scrima ajunsese la convingerea că „împotriva comunismului nu există altă armă de luptă decât Hristos.” A devenit astfel un călugăr erudit, „un om al cărții și bibliotecii”, „stilat în maniere, îngrijit îmbrăcat, e cu totul altfel decât ceilalți îmbrăcați în haină călugărească”, se spunea despre el.

Citește mai departe...

Misiunea în Ardeal - manuscris inedit

Autor: Părintele Arsenie BOCA

„Întoarceţi-vă acasă la confesiunea ortodoxă şi aşa tot neamul prinde putere pentru ziua care are să vie!”

Părintele Arsenie BOCA (1910-1989)

Citește mai departe...

Iisus țara mea

Autor: Nichifor CRAINIC

Pictorii timpurilor L-au zugrăvit şi chipurile Lui nu seamănă două între ele. Gânditorii L-au analizat şi concluziile lor se bat cap în cap. Misticii L-au imitat în nervii şi-n carnea lor, fiecare într-un fel deosebit. Sfinţii – în faptele lor, şi faptele lor sunt fărâmituri din fapta Lui. Popoarele L-au primit şi fiecare L-a împământenit după firea Sa. Şi totuşi, în milioane de feluri şi chipuri, Hristos e unul şi acelaş: ca flacăra focului, care îşi schimbă conturul cu fiecare clipă pe care o pâlpâie, şi coloarea după lemnul pe care-l mistuie.

Citește mai departe...

Curriculum Vitae – Părintele Arsenie BOCA (1910-1989)

 

Nume: BOCA

Prenume: Zian-Vălean (nume de monah: Arsenie)

Rang monahal: Protosinghel (posibil Arhimandrit)

Data naşterii: 29 septembrie 1910; botezul ortodox în trei scufundări: 16 octombrie 1910

Locul naşterii: satul Vaţa de Sus, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara

Părinţii (căsătorie mixtă):

Tatăl: Iosif-Petru (greco-catolic, 1881 - 1926; †45 de ani, pantofar)

Mama: Creştina (ortodoxă, 1892 - 1951; †59 de ani, casnică, două clase primare)

Fraţi: Viorela-Minca (22 martie - 6 aprilie 1913)

 

STUDII:

1922-1929 Liceul Naţional Ortodox „Avram Iancu” din oraşul Brad, jud. Hunedoara

1929-1933Academia Teologică din Sibiu; teza de licenţă: „Încercări asupra vieţii duhovniceşti”

1933-1938 Academia de Arte Frumoase din Bucureşti. Specializarea: „Artă decorativă”, clasa maestrului Costin Petrescu. Absolvent diplomat, calificativ: „Foarte bine”

1934-1938 Cursul de mistică al teologului Nichifor Crainic de laFacultatea de Teologie din Bucureşti

12 martie - 8 iunie 1939 Călătoria la Muntele Athos,să înveţe toată rânduiala duhovnicească precum şi meşteşugul artei bizantine; găzduit la chilia cu hramul „Sf. Ipatie” la M-rea Vatopedu

Toamna anului 1939 Stagiu la Chişinău pentru deprinderea meşteşugului poleirii cu aur a icoanelor (cicanca)

1955 practică pe şantierul Catedralei din Galaţi pentru obţinerea autorizaţiei de a picta biserici, eliberată de Comisia de Pictură a Patriarhiei Române

 

ACTIVITĂŢI:

1939 - 1948 Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus, Ţara Făgăraşului, jud. Brașov

1948 - 1959 Mănăstirea Prislop, Ţara Haţegului, jud. Hunedoara

1959 - 1961 pictor secund la Biserica „Sf. Elefterie” din Bucureşti

1961 - 1967iconar laAtelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor, Bucureşti

1967–1983 pictor al Bisericii „Sfântul Nicolae”, sat Drăgănescu, jud. Giurgiu

 

TREPTE ÎN MONAHISM:

Arhimandrit (1955, propus, nu știm sigur dacă a fost hirotonit arhimandrit)

Protosinghel (1949, M. Prislop)

Ieromonah (1942, M. Brâncoveanu Sâmbăta de Sus)

Ierodiacon (1940, M. Brâncoveanu Sâmbăta de Sus, primeşte numele de monah Arsenie)

Diacon (1936, Catedrala din Sibiu)

 

ARESTĂRI:

Prima arestare:

1951 - 1952 Ocnele Mari șiCanalul Dunăre-Marea Neagră.

A doua arestare:

1955 - 1956 (Penitenciarele Timișoara, Jilava, Oradea).

 

OPERA SCRISĂ (publicată postum):

  • Cărarea Împărăţiei,

  • Cuvinte vii” (predici),

  • Manuscrise inedite ale Părintelui Arsenie Boca

 

MISIUNE:

Aceasta îmi este toată misiunea şi rostul pe pământ, pentru care m-a înzestrat cu daruri, deşi eu sunt nevrednic. Pentru asta sunt solicitat în toate părţile, ca să propovăduiesc iubirea lui Dumnezeu şi sfinţirea oamenilor prin iubire”.

Predica de la Sâmbăta de Sus are ca obiect principal combaterea păcatului prin trezirea gândului la prezenţa vie a lui Hristos” (Pr. Dumitru Stăniloae, 1943).

 

HARISME (profet al neamului, părinte duhovnicesc/harismatic):

  • Clarviziunea (înainte-vederea) şi discernământul.

  • Capacitatea de a iubi pe ceilalţi şi de a-şi face ale sale suferinţele altora.

  • Puterea de a transfigura mediul uman, material şi nematerial.

  • Virtuți: credința, nădejdea, dragostea, înțelepciunea, răbdarea, smerenia, tăcerea.

 

REFERINŢE:

Îndrumător şi Părinte duhovnicesc:

Acad. Prof. Univ. Nichifor CRAINIC (1889-1972): „Arsenie BOCA este un călugăr de reală valoare spirituală, care s-a făcut foarte cunoscut în părţile ardelene, prin viaţa lui personală riguros morală, prin predicile lui de o mare putere de influenţă asupra sufletelor şi printr-o pătrunzătoare artă de a lămuri stările de psihologie religioasă şi de a da sfaturi duhovniceşti”.

Pr. Acad. Prof. Univ. Dr. Dumitru STĂNILOAE (1903-1993): „Despre viaţa părintelui Arsenie nu este necesar să vorbim, căci asprimea ei este cunoscută şi nu vrem să-l supărăm lăudându-l. Cuvântul său porneşte din neclintirea de stâncă a celui ce nu se târguieşte şi nu se clatină ca trestia bătută de vânt, ci este întreg cum îi este vorba: curat, opus oricărei patimi şi oricărui gând de mândrie […]. Prin ceea ce a făcut din sine şi prin ceea ce propovăduieşte este o vie restaurare a celui mai autentic duh ortodox […]. Părintele Arsenie arată cât de mult se poate înflăcăra prin trăire tot tezaurul dogmaticii şi al disciplinei răsăritene”.

Principesa Ileana a României (viitoarea Maica Alexandra): „Când ea a plecat din România mi-a lăsat o scrisoare în care îmi scria că îmi mulţumeşte, întrucât am fost o lumină în viaţa ei ”.

Pr. Cleopa ILIE de la Sihăstria (1912-1998): „Vestea P.C. Voastre mi-a umplut sufletul de bucurie auzind că sunteți un izvor curat din care se adapă oile lui Hristos cele însetate de apa vieții. Mult am dorit și eu însetatul să mă adap din acest izvor al cuvintelor pline de înțelepciune ale P.C. Voastre...cu toții vă păstrăm evlavie și dorim a ne învrednici de mântuitoarele învățături ale P.C.Voastre.” (6 iulie 1950, ACNSAS, f.i., 2637, vol. 3, f. 248)

 

PICTOR BISERICESC:

Maestrul pictor Costin PETRESCU: „Costin Petrescu, om de talent, l-a apreciat mult pe studentul său Boca Zian, spunând că este un tânăr cu voinţă şi talent”.

Pr. Sofian BOGHIU: „Am plecat de la atelier cu Sofian Boghiu, care lucrează împreună cu A. Boca şi despre care mi-a spus că este un om foarte capabil, bun tehnician la desen şi cunoaşte multe lucruri despre pictură”.

Pr. Prof. Dr. Teodor BODOGAE:„Cine vrea să se convingă că în urma acestor studii părintele Arsenie n-a pus în fresca de pe pereţii bisericilor la care a pictat doar scene şi compoziţii creştine remarcabile, ci a sesizat, în linii şi culori, adevăruri vii şi luminoase ale vieţii harice, cum puţine s-au realizat la noi, acela n-are decât să cerceteze pictura bisericească din Drăgănescu ca să nu mai vorbim de tot atâtea lucrări de coloristică şi de modelaj cunoscute atât la Sâmbăta cât şi la Prislop. Nu trebuie uitate nici coperţile minunate ale primelor patru volume ale «Filocaliei» şi ale «Vieţii în Hristos»”.

 

MISIONAR:

Louis BARRAL (preot catolic asumpţionist francez, 1948): „Catolicii s-au temut ca nu cumva în acest loc [Blaj, n.n.] să fie instalat Arsenie Boca, stareţ la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, deoarece numitul ar face ravagii printre greco-catolici cu autoritatea şi puterea lui […]. Arsenie Boca ar face mai multă treabă pe teren decât toţi episcopii ortodocşi”.

Comisarul Filip NICOLAE (1945, Mănăstirea Bistriţa): „Ieromonahul Arsenie Boca este un om de o vastă cultură, un predicator religios de o extraordinară putere de convingere, fiind în acelaşi timp un mistic”.

Paul MADINCEA (Împuternicitul Cultelor, 1950): „Azi mănăstirea Prislopului este cea mai căutată şi cercetată din Ardeal şi Banat şi aceasta se datoreşte numai faptului că la această mănăstire este stareţ părintele Arsenie de la Sâmbăta, a cărui faimă de sfânt începe să fie peste tot cunoscută”.

MIT:

Lucian BLAGA (Cluj, sfârşitul anilor ’40):

Lucian Blaga: - Fericit eşti Părinte Arsenie, că ai ajuns un mit!

Arsenie Boca: - Pentru ce, Maestre?

Lucian Blaga: - Pentru că crezi ceea ce spui!

Arsenie Boca: - Maestre, «căciula» aceasta eu nu vreau s-o port.

Lucian Blaga: - Ba, ai s-o porţi, pentru că neamul românesc are nevoie!”

 

PERICOL pentru regimul ateu:

[Arsenie Boca] este rafinat, inteligent […], astfel că este un element opus regimului” (Un agent al Securităţii)

POSTUM. REFERINŢE DESPRE SFINŢENIA SA:

Î.P.S. Dr. Timotei SEVICIU, Arhiepiscopul Aradului: „Personalitatea Părintelui Arsenie Boca, între multiplele-i însuşiri o are într-un grad elevat pe aceea de a insufla un simţământ tainic al evlaviei acelora care se apropie de ea. Aşa se şi explică numărul crescând pe zi ce trece al celor ce urmându-i pilda şi îndemnul, ei înşişi sporesc în viaţa cea îmbunătăţită”.

Î.P.S. Dr. Serafim JOANTĂ, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale şi de Nord: „Părintele Arsenie Boca este un caz unic în toată istoria Bisericii noastre […] aştept şi eu cu nerăbdare, împreună cu nenumăraţii credincioşi care-l cinstesc, ziua canonizării Părintelui Arsenie, care poate fi o zi a schimbării la faţă a României”.

P.S. Dr. Daniil STOENESCU, Episcop-Locţiitor al Daciei Felix: „«stîlp» a fost, este şi va fi în templul ortodoxiei şi spiritualităţii româneşti şi Prea Cuviosul Părintele nostru Arsenie Boca (1910-1989)”.

P.S. Dr. Ambrozie MELEACĂ, Episcopul Giurgiului: „Era un spirit enciclopedic, un om cu alese virtuţi teologice, cu preocupări spirituale, un om de mare, mare sobrietate. […] Este foarte multă lume care-l denigrează, din păcate, pe Părintele Arsenie Boca, fără să-l cunoască, din nefericire”.

Arhimandrit Iustin PÎRVU (1919-2013): „Socotim că frumuseţea artei scrise şi pictate de Părintele Arsenie Boca este de toată vrednicia. Rolul mare pe care l-a avut Părintele Arsenie Boca, ca trimis al lui Dumnezeu, este tocmai această mare lucrare de o deosebită adâncime duhovnicească pe care el a lăsat-o, iar noi, ca urmaşi ai lui, trebuie să ne hrănim dintr-însa şi să ne ostenim cu toată râvna să o ducem mai departe ca binecuvântare pentru nepoţii şi strănepoţii noştri”.