Noutăţi

„Păunul Patriarhiei” – Părintele Andrei Scrima (1925-2000)

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or

Autor: Florin Duțu

Dintr-un adolescent ateu, aromânul Andrei Scrima „s-a convertit brusc la religie, evoluând, ulterior către forma mistică” (V.Anania), în timpul refugiului său în Argeș din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Atunci „a avut un puternic șoc, datorită câtorva bombe căzute în preajma sa” în timpul bombardamentelor anglo-americane. A urmat perioada de formare teologică în cadrul mișcării duhovnicești „Rugul Aprins”, care ducea lupta cea bună mânuind „armele Duhului”, în principal Rugăciunea lui Iisus. Tânărul Andrei Scrima ajunsese la convingerea că „împotriva comunismului nu există altă armă de luptă decât Hristos.” A devenit astfel un călugăr erudit, „un om al cărții și bibliotecii”, „stilat în maniere, îngrijit îmbrăcat, e cu totul altfel decât ceilalți îmbrăcați în haină călugărească”, se spunea despre el.

Citește mai departe...

Misiunea în Ardeal - manuscris inedit

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or

Autor: Părintele Arsenie BOCA

„Întoarceţi-vă acasă la confesiunea ortodoxă şi aşa tot neamul prinde putere pentru ziua care are să vie!”

Părintele Arsenie BOCA (1910-1989)

Citește mai departe...

Iisus țara mea

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or

Autor: Nichifor CRAINIC

Pictorii timpurilor L-au zugrăvit şi chipurile Lui nu seamănă două între ele. Gânditorii L-au analizat şi concluziile lor se bat cap în cap. Misticii L-au imitat în nervii şi-n carnea lor, fiecare într-un fel deosebit. Sfinţii – în faptele lor, şi faptele lor sunt fărâmituri din fapta Lui. Popoarele L-au primit şi fiecare L-a împământenit după firea Sa. Şi totuşi, în milioane de feluri şi chipuri, Hristos e unul şi acelaş: ca flacăra focului, care îşi schimbă conturul cu fiecare clipă pe care o pâlpâie, şi coloarea după lemnul pe care-l mistuie.

Citește mai departe...

Viaţa Părintelui Dumitru STĂNILOAE 1903-1993

Florin DUŢU. Viaţa Părintelui Dumitru STĂNILOAE 1903-1993. Bucureşti: Editura Floare Albă de Colţ, 2015, p. 80

Preţ : 10 lei

 

„Profesorul Stăniloae, aflaţi de la mine, că altfel n-aveţi de unde să aflaţi, este cel mai profund cugetător în materie spirituală, ca să nu vorbesc altfel, pe care l-a avut ţara noastră până acuma şi pe care în momentul de faţă îl are întreaga religie ortodoxă.” (Nichifor CRAINIC la 80 de ani, 23 dec. 1969)

 „De aci înainte în bucătăriile fără lumina soarelui ale unor gazde mizere din Scheii Braşovului, am învăţat carte pe colţul mesei de gătit sau într-un ungheţ întunecos pe cufărul care cuprindea, printre firimituri de pâine mucegăită, câteva ouă, o oală de varză fiartă, o bucată de slănină, bogăţia mea alimentară, la care renunţam adeseori din pricina monotoniei şi pe care mi-o căra biata mama din două în două săptămâni sau mi-o aduceam eu, povârnit şi tras încoace şi încolo de braţele desagilor, pe drumul care mi se părea infinit de la gară până în fundul Scheilor unde ajungeam cu spatele şiroaie de laptele ce se vărsa dintr-o sticlă spartă în desagă. Într-o vreme am făcut serviciu de chelner la internatul liceului, spălând paharele şi ducând de la bucătărie în sufragerie tăvile cu mâncare elevilor ce puteau plăti costul internatului, asigurându-mi în felul acesta o mâncare caldă. Dar sentimentele de umilinţă ce le încercam la auzul poruncilor ce mi le adresau elevii, uneori din clase inferioare, m-au făcut să renunţ repede la avantajul ce-l aveam în schimbul acestui serviciu.” (Pr. Dumitru STĂNILOAE, Declaraţie din 14 iulie 1962, în: ACNSAS, fond Informativ, dosar 203672, vol. 1, f. 92-94.)

 

CUPRINS

Satul copilăriei, părinţii, neamurile, şcoala primară şi liceul Andrei Şaguna din Braşov

Student la Cernăuţi

Preot. Rector al Academiei Teologice „Andreiana” din Sibiu. Redactor al „Telegrafului Român”

Familia

Nichifor Crainic, Dumitru Stăniloae, Arsenie Boca şi renaşterea filocalică în România secolului al XX lea

Părintele Dumitru Stăniloae refuză funcţia de ministru al Ministerului Culturii Naţionale şi Cultelor în timpul mareşalului Ion Antonescu

Părintele Dumitru Stăniloae în pelerinaj la Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus

Demisia de la Academia Teologică din Sibiu

Profesor în Bucureşti

Părintele Dumitru STĂNILOAE în dosarele Securităţii: arestarea şi condamnarea în procesul „Rugului Aprins”

„Marele teolog român în lanţuri!... celula ia aspectul unui amfiteatru”

După închisoare

Marea revedere. Discursul Pr. Stăniloae de la aniversarea de 80 de ani (23 dec. 1969) a lui Nichifor Crainic

Doctoranzii Părintelui Dumitru Stăniloae 

Întâlnirile Părintelui Dumitru Stăniloae cu Emil CIORAN, Mircea ELIADE şi Petre ŢUŢEA

Membru al Academiei Române. Plecarea în viaţa de dincolo de mormânt (†5 oct. 1993)

BIBLIOGRAFIE

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or