Noutăţi

„Păunul Patriarhiei” – Părintele Andrei Scrima (1925-2000)

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or

Autor: Florin Duțu

Dintr-un adolescent ateu, aromânul Andrei Scrima „s-a convertit brusc la religie, evoluând, ulterior către forma mistică” (V.Anania), în timpul refugiului său în Argeș din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Atunci „a avut un puternic șoc, datorită câtorva bombe căzute în preajma sa” în timpul bombardamentelor anglo-americane. A urmat perioada de formare teologică în cadrul mișcării duhovnicești „Rugul Aprins”, care ducea lupta cea bună mânuind „armele Duhului”, în principal Rugăciunea lui Iisus. Tânărul Andrei Scrima ajunsese la convingerea că „împotriva comunismului nu există altă armă de luptă decât Hristos.” A devenit astfel un călugăr erudit, „un om al cărții și bibliotecii”, „stilat în maniere, îngrijit îmbrăcat, e cu totul altfel decât ceilalți îmbrăcați în haină călugărească”, se spunea despre el.

Citește mai departe...

Misiunea în Ardeal - manuscris inedit

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or

Autor: Părintele Arsenie BOCA

„Întoarceţi-vă acasă la confesiunea ortodoxă şi aşa tot neamul prinde putere pentru ziua care are să vie!”

Părintele Arsenie BOCA (1910-1989)

Citește mai departe...

Iisus țara mea

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or

Autor: Nichifor CRAINIC

Pictorii timpurilor L-au zugrăvit şi chipurile Lui nu seamănă două între ele. Gânditorii L-au analizat şi concluziile lor se bat cap în cap. Misticii L-au imitat în nervii şi-n carnea lor, fiecare într-un fel deosebit. Sfinţii – în faptele lor, şi faptele lor sunt fărâmituri din fapta Lui. Popoarele L-au primit şi fiecare L-a împământenit după firea Sa. Şi totuşi, în milioane de feluri şi chipuri, Hristos e unul şi acelaş: ca flacăra focului, care îşi schimbă conturul cu fiecare clipă pe care o pâlpâie, şi coloarea după lemnul pe care-l mistuie.

Citește mai departe...

„Şi cărţile au fost deschise” (Apoc. 20, 12). Părintele Arsenie Boca (1910-1989) - o biografie

 

 „Până în prezent, cea mai documentată biografie a Părintelui Arsenie Boca...” (†Daniil STOENESCU, Episcop-Locţiitor al Daciei Felix, Cuvânt înainte)

 

„Cu răbdare şi acrivie, Florin Duţu a cercetat Arhivele CNSAS, Arhiva Academiei de Arte, dar şi Arhivele Arhiepiscopiei Aradului, pentru a afla documente care aruncă o lumină inedită asupra unor evenimente hotărâtoare din biografia Părintelui Arsenie Boca. Aflăm, bunăoară, despre contextul precis al excluderii Părintelui din monahism, despre raporturile sale cu Nicolae Petraşcu (unul din liderii Mişcării Legionare), pentru prima oară fiind analizate, obiectiv, cu amănunte revelatoare, relaţia dintre Părintele Arsenie şi Maica Zamfira (Julieta Constantinescu), Nicolae Bordaşiu, Antonie Plămădeală etc. Apar şi detalii biografice surprinzătoare, cum ar fi intenţia studentului în teologie (pe atunci) Boca Zian de a se căsători cu fata unui anume Braşca Dumitru, din Sibiu…

 

Un merit incontestabil al cărţii este contextualizarea istorică, situarea biografiei Părintelui Arsenie în „tăvălugul” marilor curente culturale, sociale, politice, care au însoţit prima jumătate a secolului trecut, culminând, desigur, cu instaurarea comunismului. Dar „munca de detectiv” a lui Florin Duţu are o miză apologetică: aceea de a da un răspuns documentat, detractorilor vechi şi noi ai memoriei Părintelui Arsenie Boca.”

 Alexandru Valentin CRĂCIUN (Cea mai documentată biografie a Părintelui Arsenie Boca: „Şi cărţile au fost deschise”, alexandruvalentincraciun.wordpress.com)

 

Cuprins

 

„Iară şi iară cu pace” despre Părintele Arsenie (Cuvânt înainte de †Daniil Stoenescu, Episcop-Locţiitor al Daciei Felix)

 Introducere

I. Copilăria la Vaţa de Sus (1910-1922), Liceul „Avram Iancu” din Brad (1922-1929), Academia Teologică din Sibiu (1929-1933)

II. Student la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti (1933-1938), diacon celib la Mitropolia Ardealului şi pelerin la Muntele Athos

III. Stareţ la Sâmbăta de Sus (1939-1948) „Pictor de suflete după modelul Domnului nostru Iisus Hristos” în furtuna războiului la Mănăstirea Brâncoveanu

IV. Duhovnic la Mănăstirea Prislop (1948-1959) în perioada torţionarilor

V. Scoaterea din Mănăstire a Părintelui Arsenie Boca. O nouă Plângere a Prislopului

VI. „Pictor şablonist” şi „muncitor specializat pictor” la Patriarhia Română (1959-1967). În costum civil din ordinul Securităţii Statului. Obiectivul BRATU „Pictorul”

VI.I. Părintele Arsenie Boca şi proiectul iconografic de la Biserica Bogata Olteană

VII. În satul Drăgănescu (1967-1988) Plecarea la Domnul, Sinaia, †28 noiembrie 1989

Concluzii

CURRICULUM VITAE sau O POSIBILĂ ANEXĂ PENTRU VIITORUL DOSAR DE CANONIZARE. „Iată faptele!”

Bibliografie


Autor: Florin Duţu                             

Titlu: „Şi cărţile au fost deschise” (Apoc. 20, 12). Părintele Arsenie Boca (1910-1989) - o biografie

Cuvânt înainte: de Preasfinţitul Dr. Daniil Stoenescu, Episcop-Locţiilor al Daciei Felix

Editura: Floare Albă de Colţ

An apariţie: 2015, ediţia a II-a revizuită şi adăugită
ISBN 978-606-93528-7-8

Pagini: 288

Format: 13x20 cm

 

Preţ: 19 lei

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or