Noutăţi

„Păunul Patriarhiei” – Părintele Andrei Scrima (1925-2000)

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or

Autor: Florin Duțu

Dintr-un adolescent ateu, aromânul Andrei Scrima „s-a convertit brusc la religie, evoluând, ulterior către forma mistică” (V.Anania), în timpul refugiului său în Argeș din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Atunci „a avut un puternic șoc, datorită câtorva bombe căzute în preajma sa” în timpul bombardamentelor anglo-americane. A urmat perioada de formare teologică în cadrul mișcării duhovnicești „Rugul Aprins”, care ducea lupta cea bună mânuind „armele Duhului”, în principal Rugăciunea lui Iisus. Tânărul Andrei Scrima ajunsese la convingerea că „împotriva comunismului nu există altă armă de luptă decât Hristos.” A devenit astfel un călugăr erudit, „un om al cărții și bibliotecii”, „stilat în maniere, îngrijit îmbrăcat, e cu totul altfel decât ceilalți îmbrăcați în haină călugărească”, se spunea despre el.

Citește mai departe...

Misiunea în Ardeal - manuscris inedit

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or

Autor: Părintele Arsenie BOCA

„Întoarceţi-vă acasă la confesiunea ortodoxă şi aşa tot neamul prinde putere pentru ziua care are să vie!”

Părintele Arsenie BOCA (1910-1989)

Citește mai departe...

Iisus țara mea

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or

Autor: Nichifor CRAINIC

Pictorii timpurilor L-au zugrăvit şi chipurile Lui nu seamănă două între ele. Gânditorii L-au analizat şi concluziile lor se bat cap în cap. Misticii L-au imitat în nervii şi-n carnea lor, fiecare într-un fel deosebit. Sfinţii – în faptele lor, şi faptele lor sunt fărâmituri din fapta Lui. Popoarele L-au primit şi fiecare L-a împământenit după firea Sa. Şi totuşi, în milioane de feluri şi chipuri, Hristos e unul şi acelaş: ca flacăra focului, care îşi schimbă conturul cu fiecare clipă pe care o pâlpâie, şi coloarea după lemnul pe care-l mistuie.

Citește mai departe...

„Am cunoscut iadul!”. Mărturii din închisoare (1947-1962)

Cartea cuprinde Memoriile din închisoare (1947-1962), Răspunsul la actul de acuzare şi Poeziile reprezentative din temniţa Aiudului ale genialului academician Nichifor Crainic (1889-1972).

„Cu toată nedreptatea suferită, n-am crezut niciun moment că voi muri în închisoare. Asprimea absolută a închisorii poate să-ţi anuleze văzul, auzul, să-ţi infecteze mirosul, să-ţi mortifice gustul şi să-ţi interzică pipăitul. Un singur lucru rămâne intact, cugetul tău, eul tău, spiritul tău. E singurul loc unde rămâi stăpân absolut tu însuţi. Anulat pentru lumea dinafară, te refugiezi în spirit şi trăieşti mai intens ca oricând. Fireşte, pentru asta îţi trebuie o disciplină pe care-o aveam, doar nu degeaba studiasem secretele vieţii interioare a spiritului. Dezlipit în mod forţat de lumea dinafară în care ai trăit până ieri, când izbuteai să accepţi fără revoltă această izolare absolută, ajungeai la o pace interioară, la o concentrare şi la o reculegere esenţială, care dădeau spiritului o dispoziţie de activităţi înalte. La mine, în trei moduri se manifestau aceste activităţi: în rugăciune, în cântec popular şi-n poezie. În rugăciune îmi apăreau toţi viii şi morţii mei, fiinţe iubite, prieteni şi duşmani pentru care mă rugam deopotrivă. Multele cântece populare pe care le ştiam îmi reveneau pe rând. Cum nu era voie să le cânţi cu glas, le cântam în gând ceasuri întregi. Ele îmi evocau îndeosebi ţara copilăriei şi-mi creau, ca şi rugăciunea îndelungată, o dispoziţie prielnică poeziei. Poezia năvălea în spirit cu nemiluita. Trebuia o luptă să te fixezi la anumite teme pentru ca ulterior să le ţii minte. Le compuneam în cap, fixându-le în memorie ca pe hârtie. Le repetam în gând până la cristalizarea formei, apoi treceam la alta. Le recapitulam din când în când pe măsură ce apărea una nouă în orizontul interior al rugăciunii şi al cântecului popular. Am compus un volum întreg pe care îl reciteam în minte ca din cartea tipărită. Aş fi putut să compun mai multe volume, dar m-am înfrânt ca să le pot memoriza exact. Ceea ce este curios este că foamea, cu cât e mai acerbă, cu atât devine stimulent pentru poezie. Într-o perioadă, când nu mă puteam ţine pe picioare, am făcut poemul haiducesc Baldovin şi Mădălina de cinci sute de versuri, câte o sută pe noapte. În a şaptea zi de greva foamei am făcut poezia Rugăciune pentru pace. Ceilalţi deţinuţi le învăţau şi le răspândeau din celulă în celulă şi din închisoare în închisoare. Zeci de mii de oameni le-au ştiut pe dinafară. Era un fenomen analog cu geneza folclorului. Dar cu cât o poezie vorbită se depărtează de origine, cu atât i se alterează forma originală, deteriorându-se, ceea ce se petrece şi-n folclor.”  (Nichifor Crainic, 16 iunie 1968)

 

CUPRINS

 

Academicianul Nichifor Crainic în iadul închisorilor comuniste (studiu introductiv de Florin Duţu)

 

MĂRTURII DIN ÎNCHISOARE    

Boalele mele în închisoare

Bătăile suferite în închisoare

Foamea

Mitia Ciakir        

Contele Bethlen

Colaborarea mea cu Harry Brauner

Întoarcerea la folclor

 

MEMORIU Răspuns la actul meu de acuzare

Cuprinsul acestui memoriu   

Publicaţiile la care am scris

Atitudinea mea faţă de mişcările naţionaliste din România

Atitudinea mea faţă de democraţie. Demofilia mea

Atitudinea mea faţă de fascism       

Atitudinea mea faţă de naţional-socialism. Rasismul meu

Eu şi ura de rasă

„Războiul sfânt” şi pacifismul meu

Atitudinea mea în politica externă faţă de Germania

De la 6 septembrie 1940 la 23 august 1944       

Eu, ca „şef şi protector” al spionilor germani din România

Pentru cauza Ardealului de nord

Vizita la Sofia

Ca particular pentru cauza Ardealului

Atitudinea mea faţă de poporul rus

Eu n-am fugit în Germania

Eu nu pot fi încadrat în Legea 312

 

POEZII CREATE ÎN TEMNIŢA AIUDULUI

Unde sunt cei care nu mai sunt?

Doina munţilor sau Doina mea

Cântec de după gratii

Când mugurii surâd a floare

Rugăciunea din amurg 

Ucenicul    

Bufniţa      

Dăruire      

Eu

Cântecul potirului

Cântecul foamei

Milogul

O păsărică

Cântec de departe

Şoim peste prăpastie

Însămânţare

Vecernie

Rugăciune pentru pace

Barza

Portret

Noaptea învierii

Dolores     

Cântec de primăvară    

Baldovin şi Miralina

Moartea-nţeleaptă

Cocorul     

Rugăciune

Familiară

 

 

Autor: Nichifor Crainic

Titlu: „Am cunoscut iadul!”. Mărturii din închisoare (1947-1962)

Editura: Floare Albă de Colţ

Format: 13x20 cm

ISBN: 978-606-93984-4-9

Pagini: 240 p.

Preţ de raft: 23 lei

COM_COMMENTS_COMMENTS_COUNT

Caractere rămase

Cancel or